Skip to content

Neuvonta ja palveluohjaus

Hyvä elämä kotona. Pirkanmaan Kotitori tarjoaa neuvontaa ja palveluohjausta

 

Kotitorilta saat tietoa yksityisistä, julkisista ja kolmannen sektorin palveluista sekä hyvinvointiteknologiasta tueksi kotiin. Toimimme asiakaslähtöisesti ja ratkaisukeskeisesti. Kotitori palvelee puhelimitse, sähköisesti ja Kotitorin palvelupisteellä Tampereen keskustassa. Neuvonta on maksutonta.

Neuvonta ja ohjaus

Kotitorin neuvonta

Kotitori tarjoaa ammatti­tai­toista ja yksilöllistä kotona asumista tukevaa neuvontaa ja ohjausta sekä palvelu­tarpeen arviointia ikääntyneille, vammaisille henkilöille sekä henkilöille, joilla on mielenterveys- tai päihdeasioissa tuen tarvetta. Tavoit­teemme on mahdol­listaa Pirkanmaan asukkaille hyvä elämä kotona tarjoten neuvontaa ja palveluoh­jausta kaikissa arkeen liittyvissä asioissa.

Palvelua tarjotaan asiakas­pal­ve­lu­pis­teessä (Frenckel­li­naukio 2 B) ja puhelimitse (040 733 3949) sekä sähköisesti netin välityksellä. Palvelumme tavoitteena on tukea omatoimista elämää ja auttaa heitä mahdol­li­simman hyvin löytämään omia tarpeitaan vastaavat palvelut.

Neuvonta on maksutonta. Kotitorin kautta saat vastauksia mm. kotihoidon ja muiden vanhus­ten­huollon palveluista, palveluiden saannin kritee­reistä sekä palveluiden hinnoista, yhteys­tie­doista ja aukioloa­joista. Autamme sinua tekemään palvelu­vaih­toeh­doista hinta- ja laatuver­tailua. Kotitorin kautta saat tietoa sekä kaupungin omista että muiden palvelun­tuot­tajien palveluista ja niiden hinnoista.

Yhteystiedot

 

Ota yhteys, soita, asioi sähköisesti tai käy Kotitorilla!

kotitori-etusivu-1

Pirkanmaan Kotitori

Puhelin

040 733 3949
Avoinna arkisin 8.00-16.30

Sähköposti

kotitori@pirkanmaankotitori.fi

Osoite

Frenckellinaukio 2 B, 33101 Tampere
Avoinna arkisin 9.00-16.00

   Yhteydenottolomake

Valitse sopivin sähköinen asiointitapa

Etsi hoiva-, hyvinvointi- ja terveysalan palveluja sekä tuotteita