Skip to content

Palveluntuottajille

Yksityisten sosiaalipalvelujen ilmoitukset

 

Yksityisten sosiaalipalveluilmoitusten käsittely perustuu lakiin yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011). Sen perusteella muita kuin ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja tarjoavan yrityksen on tehtävä ilmoitus toiminnasta ennen sen aloittamista tai olennaista muuttamista hyvinvointialueelle, jossa palveluja tuotetaan.  Hyvinvointialue toimittaa saapuneen ilmoituksen aluehallintovirastolle (AVI) rekisteröimistä varten. Ilmoituksen liitteeksi hyvinvointialue liittää oman lausuntonsa. Aluehallintoviraston rekisteriin ei kuitenkaan rekisteröidä sosiaalihuollon tukipalveluja ja näihin rinnastettavia palveluja.

Palvelun sisältö määrittää, minne palveluntuottajan tulisi rekisteröityä

Aluehallintovirastolle rekisteröitävät sosiaalipalvelut ovat ympärivuorokautinen palveluasuminen, lapsiperheiden kotipalvelu, kotihoito, tilapäinen asuminen, tuettu asuminen, yhteisöllinen asuminen sekä sosiaalista kanssakäymistä edistävä toiminta yhteisöllisessä asumisessa erikseen tuotettuna sosiaalipalveluna. 

Palvelut, joihin kuuluu vaativampia terveydenhuollollisia toimenpiteitä, lupaa tulee hakea myös terveydenhuollon palvelun tuottamiseen. Lisätietoa Valviran sivuilta.   

Sosiaalihuoltolain mukaiset tukipalvelut ja näihin rinnastettavat palvelut

Hyvinvointialueen rekisteriin ilmoitettavia tukipalveluja ovat muun muassa:

 • ateriapalvelut
 • siivouspalvelut
 • vaatehuolto
 • asiointipalvelut
 • osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät ja tukevat palvelut
 • henkilökohtainen apu

Tarkista tarvitsemasi luvat ja liitteet tuottamillesi palveluille

 

Huomioi, että kaikki vaaditut liitteet ovat asianmukaisesti täytetty. Näin asiasi etenee nopeammin.

ei hoidolliset palvelut

Tukipalvelut

Esim. siivous, ateriapalvelu, asiointi, henkilökohtainen apu

vihreä-nuoli

Hyvinvointialueen rekisteri:

Hakemukset

kotitori@pirkanmaankotitori.fi
Franckellinaukio 2 B, 33101 Tampere

Lähetettävien liitteiden muistilista

 • Ilmoituslomake
  (Täytä ilmoitus huolellisesti. Kohtaan 13 merkitään arvio vuosittaisesta asiakasmäärästä kohderyhmittäin numeroina) 
 • Ajantasainen kaupparekisteriote (enintään 3 kuukautta vanha)
 • Jos hakijana on yhtiö, muu yhteisö tai säätiö, jäljennös yhtiösopimuksesta, yhtiöjärjestyksestä tai säännöistä
 • Toimintasuunnitelma (sisältönä palveluluettelo, miten palveluja tuotetaan, asiakasryhmät, henkilöstösuunnitelma ja –rakenne, käytetäänkö alihankkijoita. Lisäksi kuvaus, miten asiakkaan kanssa laaditaan kirjallinen sopimus ja palvelusuunnitelma sekä näihin kirjattavat asiat)
 • Omavalvontasuunnitelma
 • Jäljennös palvelujen vastuuhenkilön tutkintotodistuksista ja selvitys työkokemuksesta (cv tai työtodistukset)
 • Ilmoitus henkilötietojen käsittelystä


pienimuotoiset palvelut

Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut

Esim. Kotihoito, sosiaaliohjaus, perhetyö, lapsiperheiden kotipalvelu 

vihreä-nuoli

Aluehallintoviraston rekisteri:

Hakemukset

kirjaamo@pirha.fi
PL 487, 33101 Tampere    tai kotitori@pirkamaankotitori.fi 

Lähetettävien liitteiden muistilista on sama kuin tukipalveluissa (sininen laatikko vasemmalla).

Lue ensin lisätietoja: 

Ilmoituksenvaraista toimintaa koskevat 
ohjeet ja ilmoituslomakkeen täyttöohjeet

Luvanvarainen sosiaalihuollon palvelu

Lupa haetaan siltä aluehallintovirastolta, jonka toimialueella toimitaan.

Kotisairaanhoidolliset palvelut

Palvelut, jotka tarvitsevat Terveydenhuollon luvan

Esim. Näytteidenotto, mittaukset, kivun helpottaminen

sininen-nuoli

1. Itsenäinen ammatinharjoittaja (toiminimellä toimiva terveydenhuollon ammattilainen)

Ilmoitus sen alueen aluehallintovirastoon, jonka toimialueella toimitaan.

2. Yritysmuotoinen palveluntuottaja

Lupa joko alueen aluehallintovirastosta tai Valvirasta.

Henkilökohtainen apu

Henkilökohtaisen avun palvelun osalta ilmoitus tehdään tukipalveluilmoituksen ohjeen mukaisesti keskitetysti kaikkien Pirkanmaan kuntien osalta Pirkanmaan Kotitori-palveluintegraattorin kautta. 

Huomioi: Mikäli palvelun asiakkaana on alle 18-vuotiaita, tulee palvelun vastuuhenkilön esittää rikostaustaote lasten kanssa toimimiseen. Rikosrekisteriotetta ei tule liittää ilmoituksen mukaan, vaan se tulee fyysisesti viedä nähtäväksi Pirhan kirjaamoon, osoite: Finn-Medi 5, 3 krs, Biokatu 10, Tampere.  Ote on voimassa 6 kuukautta ja sen voi tilata Oikeusrekisterikeskukselta.

Ilmoittautuminen Pirkanmaan hyvinvointialueen ylläpitämään tukipalvelujen rekisteriin

Ilmoituslomakkeen ja luettelon mukaiset liitteet lähetetään sähköpostilla osoitteeseen kotitori@pirkanmaankotitori.fi tai postitse osoitteeseen Tampereen Kotitori-palveluintegraattori, Frenckellin aukio 2 B, 33101 Tampere. Ilmoittautuminen tulee tehdä ennen toiminnan aloittamista.

Mikäli yritys tuottaa tukipalvelujen lisäksi myös muita sosiaalihuoltolain mukaisia palveluita, jotka merkitään aluehallintoviraston rekisteriin, ilmoituksen kaikista palveluista voi tehdä samalla lomakkeella ja lähettää Pirkanmaan Kotitorille. Toimintasuunnitelmassa tulee olla selkeästi lueteltu tukipalvelut ja sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut. 

Jos yritys on aikaisemmin rekisteröitynyt johonkin Pirkanmaan hyvinvointialueen kuntaan ja nyt toiminta-alue laajenee toisiin kuntiin, riittää laajentumisesta pelkkä muutosilmoitus, johon merkitään kunnat, joihin yritys laajentaa toimintaansa. Muutoksista lomakkeita löytyy aluehallintoviraston sivuilta.  

Lisätietoja löydät palveluita tuottaville järjestöille ja yrittäjille suunnatuilta neuvontasivuilta Tampereen kaupunki, yrittäminen ja sosiaalihuoltopalveluiden arvonlisäverottomuudesta vero.fi -sivuilta.  

Ilmoittautumisiin liittyen voit kysyä neuvoa Kotitorilta: kotitori@pirkanmaankotitori.fi , puh. 044 761 4351

Haluatko tuoda palvelusi esiin Palveluhaussa?

Yhteisen hyvän alustalla sijaitsevaan maksuttomaan Palveluhakuun voivat  liittyä järjestöt ja yritykset. Palveluhaku auttaa itse maksavia asiakkaita löytämään paikallisia palveluita kotona asumisen tukemiseksi. Tutustu Palveluhakuun, palveluntuottajille annettuihin ohjeisiin ja halutessasi lähetä liittymisestä rekisteröintipyyntö.

palveluntuottajille-puhekupla-1

Yhteystiedot

 

Ota yhteys, soita, asioi sähköisesti tai käy Kotitorilla!

kotitori-etusivu-1

Pirkanmaan Kotitori

Puhelin

040 733 3949
Avoinna arkisin 8.00-16.30

Sähköposti

kotitori@pirkanmaankotitori.fi

Osoite

Frenckellinaukio 2 B, 33101 Tampere
Avoinna arkisin 9.00-16.00

   Yhteydenottolomake

Valitse sopivin sähköinen asiointitapa

Etsi hoiva-, hyvinvointi- ja terveysalan palveluja sekä tuotteita