Skip to content

Palveluntuottajat

Yksityisten sosiaalipalvelujen ilmoitukset

 

Yksityisten sosiaalipalveluilmoitusten käsittely perustuu lakiin yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011). Sen perusteella muita kuin ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja tarjoavan yrityksen on tehtävä ilmoitus siihen kuntaan, jossa se toimii. Kunta käsittelee nämä ilmoitukset ja toimittaa ne edelleen alueensa aluehallintovirastoon (AVI) rekisteröimistä varten. Aluehallintoviraston rekisteriin ei kuitenkaan rekisteröidä kotipalvelujen tukipalveluja ja näihin rinnastettavia palveluja.

Palvelun sisältö määrittää, minne palveluntuottajan tulisi rekisteröityä

Selkein ero aluehallintoviraston rekisteröimän kotipalvelun ja rekisterin ulkopuolelle jäävän tukipalvelun välillä on se, kuuluuko palveluun terveydenhuollollisia toimenpiteitä. Kotipalvelut, joihin kuuluu pienimuotoisia terveydenhuollollisia toimenpiteitä, kuuluvat aluehallintoviraston rekisteröimiin palveluihin. Kunnan tulee pitää omaa rekisteriä niistä palveluista, joita ei merkitä aluehallintoviraston rekisteriin.

Sosiaalihuoltolain mukaiset tukipalvelut ja näihin rinnastettavat palvelut

Hyvinvointialueen rekisteriin ilmoitettavia tukipalveluja ovat muun muassa:

 • ateriapalvelut
 • siivouspalvelut
 • vaatehuolto
 • asiointipalvelut
 • osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät ja tukevat palvelut
 • henkilökohtainen apu

Tarkista tarvitsemasi luvat ja liitteet tuottamillesi palveluille

 

Huomioi, että kaikki vaaditut liitteet ovat asianmukaisesti täytetty. Näin asiasi etenee nopeammin.

ei hoidolliset palvelut

Tukipalvelut

Ei hoidolliset palvelut, kuten siivous-, ateria, asiointipalvelut.

vihreä-nuoli

Hyvinvointialueen rekisteri:

Hakemukset

Kotitori
kotitori@pirkanmaankotitori.fi
Franckellinaukio 2 B, 33101 Tampere

Lähetettävien liitteiden muistilista

 • Ilmoituslomake
 • Ajantasainen kaupparekisteriote (enintään 3 kuukautta vanha)
 • Jos hakijana on yhtiö, muu yhteisö tai säätiö, jäljennös yhtiösopimuksesta, yhtiöjärjestyksestä tai säännöistä
 • Toimintasuunnitelma (sisältönä palveluluettelo, miten palveluja tuotetaan, asiakasryhmät, henkilöstösuunnitelma ja –rakenne, käytetäänkö alihankkijoita. Lisäksi kuvaus, miten asiakkaan kanssa laaditaan kirjallinen sopimus ja palvelusuunnitelma sekä näihin kirjattavat asiat)
 • Omavalvontasuunnitelma
 • Jäljennös palvelujen vastuuhenkilön tutkintotodistuksista ja selvitys työkokemuksesta (cv tai työtodistukset)
 • Ilmoitus henkilötietojen käsittelystä


pienimuotoiset palvelut

Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut

Esim. Sosiaaliohjaus, perhetyö, kotipalvelu.

vihreä-nuoli

Aluehallintoviraston rekisteri:

Hakemukset

Kirjaamo
kirjaamo@pirha.fi
PL 487, 33101 Tampere

Ilmoituksenvarainen sosiaalipalvelu

Ilmoituksenvarainen sosiaalipalvelu on palvelua, jonka vastuuhenkilönä on sosiaalihuollon ammattilainen. Ilmoituksenvarainen toiminta ei ole ympärivuorokautista palvelua

Luvanvarainen sosiaalihuollon palvelu

Lupa haetaan siltä aluehallintovirastolta, jonka toimialueella toimitaan.

Kotisairaanhoidolliset palvelut

Palvelut, jotka tarvitsevat Terveydenhuollon luvan

Esim. Näytteidenotto, mittaukset, kivun helpottaminen.

sininen-nuoli

1. Itsenäinen ammatinharjoittaja (toiminimellä toimiva terveydenhuollon ammattilainen)

Ilmoitus sen alueen aluehallintovirastoon, jonka toimialueella toimitaan.

2. Yritysmuotoinen palveluntuottaja

Lupa joko alueen aluehallintovirastosta tai Valvirasta.

Henkilökohtainen apu

Henkilökohtaisen avun palvelun osalta ilmoitus tehdään tukipalveluilmoituksen ohjeen mukaisesti keskitetysti kaikkien Pirkanmaan kuntien osalta Pirkanmaan Kotitori-palveluintegraattorin kautta. 

Huomioi: Mikäli palvelun asiakkaana on alle 18-vuotiaita, tulee palvelun vastuuhenkilön esittää rikostaustaote lasten kanssa toimimiseen. Rikosrekisteriotetta ei tule liittää ilmoituksen mukaan, vaan Tampereen kaupunki pyytää otteen nähtäväksi saatuaan tarkastetun ilmoituksen käsiteltäväkseen. Ote on voimassa 6 kuukautta ja sen voi tilata Oikeusrekisterikeskukselta.

Ilmoittautuminen Pirkanmaan hyvinvointialueen ylläpitämään tukipalvelujen rekisteriin

Ilmoituslomakkeen ja luettelon mukaiset liitteet lähetetään sähköpostilla osoitteeseen kotitori@pirkanmaankotitori.fi tai postitse osoitteeseen Tampereen Kotitori-palveluintegraattori, Frenckellin aukio 2 B, 33101 Tampere. Ilmoittautuminen tulee tehdä ennen toiminnan aloittamista.

Mikäli yritys tuottaa myös muita sosiaalihuoltolain mukaisia palveluita, jotka merkitään aluehallintoviraston rekisteriin, ilmoituksen kaikista palveluista voi tehdä myös suoraan Pirkanmaan hyvinvointialueelle (kirjaamo@pirha.fi) samalla lomakkeella. Toimintasuunnitelmassa tulee olla kirjattu kaikki tuotettavat palvelut. 

Jos yritys on aikaisemmin rekisteröitynyt johonkin Pirkanmaan hyvinvointialueen kuntaan ja nyt toiminta-alue laajenee toisiin kuntiin, riittää laajentumisesta pelkkä muutosilmoitus, johon merkitään kunnat, joihin yritys laajentaa toimintaansa. Muutoksista lomakkeita löytyy aluehallintoviraston sivuilta.  

Lisätietoja löydät palveluita tuottaville järjestöille ja yrittäjille suunnatuilta neuvontasivuilta Tampereen kaupunki, yrittäminen ja sosiaalihuoltopalveluiden arvonlisäverottomuudesta vero.fi -sivuilta.  

Tarvittaessa voit kysyä neuvoa Kotitorilta: kotitori@pirkanmaankotitori.fi

Haluatko tuoda palvelusi esiin palveluhaussa?

Yhteisen hyvän alustalla sijaitsevaan maksuttomaan Palveluhakuun voivat  liittyä järjestöt ja yritykset. Palveluhaku auttaa itse maksavia asiakkaita löytämään paikallisia palveluita kotona asumisen tukemiseksi. Tutustu Palveluhakuun, palveluntuottajille annettuihin ohjeisiin ja halutessasi lähetä liittymisestä rekisteröintipyyntö.

palveluntuottajille-puhekupla-1

Yhteystiedot

 

Ota yhteys, soita, asioi sähköisesti tai käy Kotitorilla!

kotitori-etusivu-1

Pirkanmaan Kotitori

Puhelin

040 733 3949
Avoinna arkisin 8.00-16.30

Sähköposti

kotitori@pirkanmaankotitori.fi

Osoite

Frenckellinaukio 2 B, 33101 Tampere
Avoinna arkisin 9.00-16.00

   Yhteydenottolomake

Valitse sopivin sähköinen asiointitapa

Etsi hoiva-, hyvinvointi- ja terveysalan palveluja sekä tuotteita